Får jag använda bilder på nätet fritt om de inte är copyrightmärkta?

Att det inte finns copyrightmärke i anslutning till bilden betyder inte att bilden fritt får användas.

Ett copyrightmärke i anslutning till ett verk skapar ett antagande att verket är skyddat av upphovsrätt. Det är inte märket som skapar upphovsrätten. Upphovsrätten uppstår när verket skapas och tillfaller den person som har skapat verket. Registrering av verket eller andra åtgärder, t.ex. copyrightmärkning, behövs inte för att upphovsrätten ska börja gälla. Ett copyrightmärke kan ange vem som är rättsinnehavaren.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä