Behöver eleverna ett skilt tillstånd för att bifoga bilder och musik från nätet till en boktrailer?

Eleverna får ta bilder från nätet eller skanna dem från böcker och lägga dem till övnings- och andra skolarbeten med Kopiostos kopieringslicens. Man får visa boktrailern i klassen samt spara den i klassens slutna nätverk där den är tillgänglig för undervisningsgruppen och läraren.

Att lägga till musik till en video eller som bakgrund till ett annat uppträdande förutsätter tillstånd av musikens upphovsmän och rättsinnehavare. Ett dylikt tillstånd finns genom ett avtal mellan kommunerna, Gramex och Teosto, förutsatt att framställningen enbart sker i samband med undervisningen. Licens att lagra musikinspelningar i Gramex avtal för kommuner måste skilt läggas till. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om din kommun har anskaffat en licens att lagra musik. Övriga än kommunala läroanstalter måste anskaffa användningstillstånd för musik av tjänsten Musiikkiluvat.fi.

I boktrailern kan man också använda självgjorda bilder eller fotografier samt musik som man gjort själv, eller bilder och musik som fritt kan användas från nätet, t.ex. bilder med CC-licens eller material vars skyddstid gått ut. I många videoediteringsprogram finns också bakgrundsmusik och ljudeffekter som fritt kan användas. Kontroller användningsrättigheterna för dessa i programmets användningsvillkor.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä