Eget arbete, egna rättigheter

  • Var och en har upphovsrätt till sitt eget arbete – oberoende av ålder. Även minderåriga barn kan få upphovsrättsskydd till sina verk.
  • Upphovsrätten uppstår automatiskt omedelbart när arbetet är färdigt, t.ex. när projektarbetet är färdigt eller bilden är tagit.
  • Verk som är tillräckligt självständiga och originella, det vill säga verk som överskrider verkströskeln, får upphovsrättsskydd.

Upphovsmannen bestämmer hur hans eller hennes verk får användas.

  • För att publicera ett verk som den studerande gjort krävs tillstånd av studeranden. Om studeranden är minderårig ska samtycke ansökas också av vårdnadshavaren.
  • Ifall arbetet görs tillsammans, krävs tillstånd av alla upphovsmännen.