Tekijät

Kopiraittilan opetusmateriaali on Kopiosto ry:n tuottamaa. Opetusmateriaalin tuottamiseen on saatu osittainen rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

© Kopiosto ry

Kopiraittilan peruskoulun opetusmateriaalin ovat laatineet: Juha Kallanranta, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Kirsi Salmela ja Henna Ylihärsilä

Toisen asteen ja opettajankoulutuksen materiaalin ovat laatineet: Mari Erho, Juha Kallanranta, Merja Kauppinen, Susanna Mononen ja Kirsi Salmela

Toisen asteen ja opettajankoulutuksen opetuskokonaisuuden pedagoginen suunnittelu: Merja Kauppinen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

Materiaalin tekninen suunnittelu ja toteutus: JCO Digital

Kuvitus: Tarja Petrell