Källhänvisning

Hänvisning till en bok

Bokens upphovsman/män. Publikationsår. Bokens namn. Förläggare.

Fell, Johann. 2015. 50 sätt att rädda Östersjön. Max Ström.

Hänvisning till en tidning

Författare. År. Artikelns namn. Tidningens namn. Utgivningsdatum eller tidningens nummer, sidor.

Gunther, Maria. 2016. En platt jord och andra konspirationsteorier. Dagens Nyheter Weekend. 7.2.2016, 20-21.

Egan, Timothy & Egan, Casey. 2016. Can the Selfie Generation Unplug and Get Into Parks?. National Geographic. October 2016.

Hänvisning till en artikel ur webbtidning

Författare. Artikelns namn. Tidningens namn [typ av media]. Tidningens nummer eller utgivningsdatum [tidpunkt för hänvisning]. Tillgänglig: Internetadress.

Modig, Lennart. Bengtskär stod emot två världskrig. Dagens Nyheter [webbartikel]. 8/2014 eller 21.8.2014 [hänvisad 8.2.2016]. Tillgänglig: http://www.dn.se/kultur-noje/bengtskar-stod-emot-tva-varldskrig/.

Digitalt datamaterial

Upphovsman. Titel. Datum då sidan lästs. Tillgänglig: Internetadress.

Unga Fakta. Vikingar. Läst 8.2.2016. Tillgänglig: www.ungafakta.se/vikingar.

Hänvisning till en bild

1. Bild från en bok eller tidning

Upphovsmans namn.

Bild: Lund, Irmelin.

2. Bild från internet

Bildbank / Upphovsman. Bildens namn. Datum då sidan lästs. Internetadress.

Bild: Helsingfors Stadsmuseum / Signe Brander. Handeln i Salutorget. Läst 4.7.2016. https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:000000bl.

3. Hänvisning till en bild från internet med CC-licens

Upphovsman. CC-licens. Länk till internetaddress av ett originalt fotografi. Datum då sidan läst.

Bild: Helsingfors Stadsmuseum / Signe Brander. CC BY 4.0. https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:000000bl. Läst 4.7.2016.

Hänvisning till ett TV- och radioprogram

Programmets namn. Sändningsdatum. Nätverk. Redaktör.

Astrid – en berättelse. 13.12.2015. Yle Fem. Kristina Lindström.

Hänvisning till en intervju

Den intervjuade personens namn. Yrke. Företag. Datum då intervjuats.

Lindberg, Hilda. Lärare. Kopiraittila skola. Intervjuats 1.6.2016.

Hänvisning till en blogg

Bloggarens namn. Inläggets rubrik. Datum. Datum då sidan lästs. Webbadress.

Grahn-Laasonen, Sanni. Opettajat ansaitsevat arvostuksemme joka päivä. Blogskrivning 5.10.2016. Läst 19.10.2016. Finns på: http://sannigrahnlaasonen.fi/2016/10/opettajat-ansaitsevat-arvostuksemme-joka-paiva/

Hänvisningar till inlägg i diskussionsforum och sociala medier

Författare. Datum då inlägget skrivits. Det sociala mediets eller forumets namn. Webbadress.

Kopiosto. @Kopiosto. 18.10.2016. Twitter. https://twitter.com/Kopiosto/status/788312134040051712

Om man kan använda inlägg i sociala medier och diskussionsforum beror på användningsvillkoren för tjänsten.