Citering ur källor

 1. Man kan använda indirekta citat, alltså referat av texten eller direkta citat.

  När man refererar ska textens innehåll förbli detsamma som i originaltexten: man får inte förvränga budskapet eller ändra tonen.

 1. Referat, det vill säga indirekta citat

  Att referera är att återge ett innehåll med egna ord. När man refererar är det viktigt att verkligen förstå texten, alltså att hitta dess huvudsakliga budskap och de argument som stöder detta.

  Mäkinen säger att plagiat är olagligt.

  Enligt Mäkinen är plagiat olagligt.

  När man refererar får man inte värdera originaltexten. Värderande verb kan vara exempelvis påstår eller tror. Ibland är det nödvändigt att uttrycka sin egen inställning till innehållet i texten. Man kan då kommentera textens innehåll i vad som kallas kommenterande referat.

  Mäkinen tror [men vet inte med säkerhet] att plagiat är olagligt.

 1. Direkta citat

  Ett direkt citat är en ordagrann återgivning av originaltexten. Citat markeras med citationstecken och ibland även genom kursivering av den citerade texten. Direkta citat är korta och bör endast användas om det är nödvändigt för att läsaren ska förstå den ursprungliga texten.

  Mäkinen säger: ”Plagiat är olagligt.”

  ”Plagiat är olagligt”, säger Mäkinen.

 1. Plagiering

  Om du använder en annan persons text utan att ange källan eller påstår att en annan persons text är din egen är det fråga om olovlig citering alltså plagiat.

Komma ihåg att nämna namnen av upphovsmän och ange de källor.