MINNESLISTA FÖR VIDEOPROJEKT

 1. FILMNING

  Man får i regel filma på allmänna platser, om inte platsens ägare skilt har förbjudit det. Man får inte heller filma på ett störande sätt.

  Om man filmar personer, be alltid om tillstånd att filma.

 2. ATT LÄGGA TILL MUSIK 

  Till videon gjorda för eget privat bruk kan man lägga till musik. Om man vill dela videon man gjort på nätet, krävs det tillstånd. Tillståndet skall skaffas från Teosto och Gramex.

  Du kan själv göra musiken eller använda sådan musik på nätet som är tillåtet med CC-licens eller annan licens. Kolla noggrant licensvillkoren.

 3. ATT LÄGGA BILDER TILL EN DEL AV EN VIDEO ELLER ANIMATION 

  Du kan använda:

  A) Bilder som du själv tagit

  B) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  Med upphovsmannens tillstånd

  Du kan själv be upphovsmannen eller rättsinnehavaren om tillstånd.

  Med läroanstalternas kopieringslicens

  Får man kopiera bilder från nätet eller skanna bilder från böcker, tidningar eller andra publikationer, om du inte lägger ut videon på nätet. Kom ihåg att ange upphovsmännen i ditt arbete.

  Med CC-licens

  Licenssymbolen anger vad du får göra. CC-licensen och upphovsmannens namn ska anges i samband med bilden.

  Verk vars skyddstid har löpt ut får användas fritt.

 4. ATT LÄGGA TILL RÖRLIGA BILDER SOM EN DEL AV SITT EGET ARBETE

  För att använda en video eller en del av den i sitt eget arbete behöver man tillstånd från upphovsmännen eller rättsinnehavarna. Du kan be upphovsmannen (t.ex. en producent) om tillstånd eller så kan upphovsmannen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Kolla noggrant licensvillkoren.

 5. PUBLICERING AV EN VIDEO 

  Om du lägger ut en video på nätet, se till att du har publiceringsrätt till alla verk du använder, såsom bilder och musik, och tillstånd av personen som syns i videon.

Kom ihåg att nämna namnen på bildernas och musikens upphovsmän i din video.