Upphovsrättskompetens – anvisningar för självstudier

Du kan också lära dig upphovsrättskompetens på egen hand. Kursen Upphovsrättskompetens avläggs med hjälp av materialet och testerna på webbplatsen Kopiraittila.fi. För att spara dina prestationer måste du registrera dig på Kopiraittila.fi.

Med hjälp av materialet kan du lära dig om grundläggande upphovsrättsrelaterade begrepp samt de rättigheter och skyldigheter som berör användningen av färdiga verk (text, musik, bilder och videor) genom tre uppgiftshelheter. I slutet av varje helhet får du testa vad du lärt dig med hjälp av en uppgift som finns på webbplatsen. När du har genomfört övningarna för alla upphovsrättskompetensområden med godkänt resultat får du testa dina kunskaper och färdigheter genom upphovsrättskompetensprovet, som innehåller frågor från alla delområden.

När du har fått godkänt i slutprovet kan du skriva ut ett intyg på din upphovsrättskompetens via din egen profil. Med hjälp av intyget kan du bevisa din kompetens för din lärar eller rektor, som kan godkänna kursen som en del av dina studier. Kontrollera i förväg hos din läroanstalt om kursen kan godkännas som en del av dina studier.

Börja med att bedöma din upphovsrättskompetens med hjälp av självutvärderingsblanketten. När du har avlagt hela Kopiraittila skolas Upphovsrättskompetens-materialpaket bedömer du din kompetens igen.

Lycka till på din resa i upphovsrättens värld!

A. Studier i upphovsrätt

1. Kunskap om upphovsrätten

2. Förmåga att använda olika typer av material

3. Informationssökningskompetens och kritisk läskunnighet

B. Slutprov i upphovsrättskompetens

När du har avlagt alla tre kompetensområden med godkänt resultat kan du göra slutprovet i upphovsrättskompetens. Kom ihåg att skriva ut ditt intyg och ge det till din lärare eller studiehandledare.

Fyll till sist i självutvärderingsblanketten. Fundera på hur dina kunskaper och din upphovsrättskompetens utvecklades under arbetet.

Gratulerar, du har avlagt kursen Upphovsrättskompetens!