Direkta citat

Ett direkt citat är en ordagrann återgivning av originaltexten. Citat markeras med citationstecken och ibland även genom kursivering av den citerade texten. Direkta citat är korta och bör endast användas om det är nödvändigt för att läsaren ska förstå den ursprungliga texten.

Mäkinen säger: ”Plagiat är olagligt.”

”Plagiat är olagligt”, säger Mäkinen.