Luonto ympärillämme

Kahden alakoulun välinen projekti

Laatinut: Sari Auramo

Luonto ympärillämme on koko lukuvuoden kestävä projekti, jossa kaksi koulua (molemmat suomalaisia tai toinen ulkomaalainen) esittelevät toisilleen, mitä luonnossa heidän omassa ympäristössään tapahtuu lukuvuoden aikana. Koulujen olisi hyvä olla maantieteellisesti kaukana toisistaan. Projektissa opitaan myös tekijänoikeuksia ja niiden soveltamista omassa tuottamisessa.

Voit ladata ohjeen myös pdf:nä tästä.

Soveltuu: Alakouluille

Aikataulu: Projekti kestää koko lukuvuoden, elokuusta toukokuuhun. Projektissa on jokaiselle kouluvuoden kuukaudelle oma tehtävä. Tarvittava aika vaihtelee kuukausittain ja tehtävittäin.  Projektin keston voi suunnitella myös käytettävissä olevan ajan perusteella, ja toteuttaa projektin lyhyempänä.

Jos projektikumppanit löytyvät jo keväällä, voivat oppilaat taltioida oman alueensa luontoa kuvaamalla jo kesäloman aikana.

Mitä projektissa tehdään:

 • Oppilaat tutustuvat samanikäisiin projektikumppaneihinsa toisesta koulusta
 • Oppilaat tutustuvat oman ympäristönsä luontoon ja oppivat, mitä kasveja ja eläimiä heidän lähialueellaan elää ja miten vuodenajat näkyvät heidän ympäristössään
 • Oppilaat taltioivat luonnon ilmiöitä koko lukuvuoden ajan eri vuodenaikoina
 • Oppilaat tutustuvat kumppanikoulun ympäristön luontoon ja oppivat, minkälaisia kasveja ja eläimiä elää heidän projektikumppaniensa lähialueella ja miten vuodenajat näkyvät projektikumppanien ympäristössä
 • Oppilaat vertailevat molempien alueiden kasveja, eläimiä ja vuodenaikojen ilmenemismuotoja
 • Oppilaat harjoittelevat erilaisten sovellusten ja ohjelmien käyttöä

Oppimistavoitteet:

Projekti liittyy laaja-alaiseen osaamiseen, kuten tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), monilukutaito (L4) ja kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). Projektissa voidaan tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Projekti soveltuu erityisen hyvin ympäristöopin, äidinkielen, kuvataiteen ja kansainvälisenä projektina myös projektissa käytettävän vieraan kielen (esim. englanti, ruotsi, saksa, ranska) opetukseen.

Projekti

 • innostaa oppilaita kuvaamaan elinympäristöään eri aikojen ja kulttuurien tarkastelun pohjalta eri välineillä (kuvataide T9, ympäristöoppi S3, S4, T5)
 • ohjaa oppilasta tekemään havaintoja lähiympäristöstään ja kulttuuriaan eri aisteja käyttäen sekä taltioimaan ja esittelemään havaintoja eri välinein (ympäristöoppi T5, T6, T7, T11)
 • kannustaa oppilaita hyödyntämään erilaisia keinoja ja välineitä tiedon tuottamiseen ja esittämiseen (L5)
 • opettaa ymmärtämään ja kunnioittamaan tekijänoikeuksia omassa tuottamisessa (L5)
 • kehittää eri viestintäjärjestelmien ja sovellusten sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä, myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa (L5)
 • rohkaisee oppilasta käyttämään vierasta kieltä ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen (vieraat kielet S3, T6)
 • kehittää ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja

Projektin valmistelu

Etsitään ja valitaan projektikumppani

Kansainväliseen projektiin projektikumppani löytyy helpoiten eTwinningin kautta.

Suomalaiseen projektiin sopivia kumppanikouluja voi löytyä esimerkiksi Facebook-ryhmistä.

Valitaan projektialusta

Projektissa syntyvät tuotokset jaetaan jollain sopivalla alustalla internetissä. Hyvä on sellainen, johon kaikki osallistujat pääsevät helposti. On hyvä, jos ainakin osa materiaalista voidaan tallentaa salasanan taakse.

Mikäli kyseessä on kansainvälinen eTwinning-projekti, voidaan käyttää TwinSpace-projektialustaa.

Mikäli projektissa on vain suomalaisia osallistujia, voidaan käyttää esimerkiksi Peda.net-sivustoa, erilaisia pilvipalveluja tai muuta koulun tarjoamaa alustaa.

Suunnitellaan projekti

Projektin suunnittelu tehdään mahdollisimman yhteistoiminnallisesti kaikkien projektiin osallistuvien kanssa.

Projektin säännöt

Luodaan säännöt yhteistoiminnalle keräämällä yhdessä kumppanikoulun kanssa oppilaiden ajatuksia siitä, millaisia asioita projektissa saa tai ei saa tehdä.

Molemmilla kouluilla kootaan ajatuksia yhteen seuraavista aihealueista:

 • kohteliaisuus, kommentoiminen, asiallisuus
 • oma vastuu (huolellisuus, parhaansa tekeminen)
 • ryhmätöiden pelisäännöt
 • tekijänoikeudet
  • minä tekijänä
  • toisten tekemien teosten käyttäminen ja kunnioittaminen (kuvat, musiikki)
Kopiraittilan koulusta löydät materiaalia tekijänoikeuksien opettamiseen.

Ks. Kopiraittilan koulun projektityön muistilista.

Opettajat vaihtavat keskenään tietoa kummallakin koululla tärkeimmiksi nostetuista asioista ja tekevät lopullisen päätöksen sääntöihin valittavista asioista. Samalla päätetään, kummalla koululla säännöt kirjoitetaan näkyviin projektin sivulle. Säännöistä voidaan myös tehdä piirtämällä tms. juliste.

Sovellusehdotus: Padlet

Tarkistakaa etukäteen, että teillä on tarvittavat luvat kunnossa oppilaiden kuvien ja töiden jakamiseen.

Projektin toteutus

Kuukausittaiset tehtävät

Elokuu

Oppilaat esittäytyvät toisilleen

Oppilaat kirjoittavat lyhyen kuvauksen omasta ulkonäöstään ja sillä hetkellä päällä olevista vaatteistaan. Mikäli projekti on kansainvälinen, kirjoitetaan tekstit englanniksi. Opettaja ottaa valokuvan oppilaistaan. Esittelytekstit ladataan projektin sivulle.

Kumppanikoulussa oppilaat piirtävät kuvausten perusteella kuvia toisen koulun oppilaista. Piirrokset kuvataan. Piirros ja kuvaus yhdistetään samalle sivulle (esim. Word) ja ladataan projektin sivulle.

Sovellusehdotus: Word

Samalla käydään läpi tekijänoikeus omaan piirrokseen. Tekijänoikeuksia voidaan käydä läpi Kopiraittilan koulun materiaalien avulla.

Omat työt, omat oikeudet -muistilista

Kouluilla voidaan verrata piirroksia aiemmin otettuihin valokuviin. Kuinka hyvin toisella koululla onnistuttiin piirroksissa?

Ensimmäiset valokuvat

Oppilaat valitsevat yksin, pareittain tai ryhmissä jonkin kohdan koulun lähiympäristöstä tai läheltä kotiaan. Samasta paikasta otetaan valokuva kerran kuukaudessa. Kohteen tulisi olla sellainen, jossa vuodenaikojen vaihtelu näkyy selvästi. Kuvattava paikka on voitu valita myös jo keväällä ja siitä on saatu kuvat jo kesäkuukausilta.

Kuvat tallennetaan projektin sivuille sopiviin kansioihin.

Muistutetaan, että toisten valokuvia ei saa ladata omaan käyttöön ilman lupaa.

Syyskuu

Oman ympäristön esittely

Oppilaat ottavat itse kuvia koulustaan / lähialueesta / kaupungistaan ja tekevät netissä niistä palapelejä. Peli upotetaan tai linkitetään projektin sivulle. Pelejä pelataan kumppanikouluilla.

Sovellusehdotus: Jigsaw Planet

Samalla käydään läpi kuvaamisen hyviä käytänteitä ja tekijänoikeus omaan valokuvaan.

Kuvaaminen-muistilista

Syyskuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Lokakuu

Lokakuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Marraskuu

Marraskuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Kuvien koonti

Marraskuussa tehdään syyskuukausien (syys-, loka- ja marraskuussa) otetuista kuvista koonti. Kukin oppilas tai ryhmä kokoaa omasta kohteestaan otetut kuvat yhteen.

Työtapoja on monta. Mikä tahansa työtavoista valitaan, kuva tai tiedosto ladataan projektin sivulle nähtäväksi.

 • Kuvat tulostetaan ja niistä tehdään julisteita. Oppilaat voivat myös kirjoittaa kuvien alle ajatuksiaan. Julisteista otetaan valokuvat.
 • Kuvista tehdään PowerPoint-esityksiä. Oppilaat voivat harjoitella kuvien tunnelmaan sopivien taustojen valintaa ja diojen etenemistapoja.
 • Tehdään kuvista netissä kuvakollaasi, joka tallennetaan.

Sovellusehdotus: PhotoJoiner

Joulukuu

Joulutervehdys kumppanikoululle

Kouluilla videoidaan joulutervehdys kumppanikoululle.

Samalla käsitellään videoprojektiin liittyviä tekijänoikeusasioita.

Videoprojektin muistilista

Joulukuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Tammikuu

Verkkosanakirja

Kansainvälinen projekti:

Oppilaat päättävät, mitä luontoon, ympäristöön tai kouluun liittyviä sanoja he haluavat opettaa ja oppia toisen maan kielellä ja tekevät niistä piirustuksia. Kummassakin maassa äänitetään sanat ja luodaan näin verkkosanakirja.

Suomalainen projekti:

Valitaan luontoon, ympäristöön tai kouluun liittyviä sanoja ja jaetaan ne koulujen kesken. Oppilaat tekevät niistä piirustuksia. Kummallakin koululla äänitetään kyseiset sanat englanniksi ja luodaan verkkosanakirja koulujen nuorempien oppilaiden avuksi.

Sovellusehdotus: VoiceThread (vaatii opettajan kirjautumisen)

Tammikuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Helmikuu

Helmikuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Kuvien koonti

Helmikuussa kootaan jälkeen talvikuukausina (joulu-, tammi- ja helmikuussa) otetut kuvat yhteen. Erilaisia työtapoja on esitelty marraskuun kohdalla.

Sovellusehdotus: PhotoCollage, jolla saa luotua kuvista kollaasin netissä.

Maaliskuu

Kahoot-tietovisa

Kummallakin koululla tehdään Kahoot-tietovisa oman alueen syksyiseen luontoon liittyvistä asioista. Kokonaan suomalaisessa projektissa opettajat voivat päättää, että toisessa koulussa keskitytään esimerkiksi marjoihin ja toisessa sieniin. Kahootit pelataan kumppanikoululla.

Sovellus: Kahoot

Kannattaa harkita, luodaanko uusi, yhteinen profiili Kahootiin tätä projektia varten, jolloin kummankin opettajan on vaivatonta käynnistää toisten tekemä peli omalla koulullaan. Muussa tapauksessa opettajat lähettävät omalla koululla tehdyn Kahootin linkin toiselle opettajalle, jotta hän löytää sen.

Kahoot-tietovisoissa voidaan käyttää myös tammikuussa tehdyn verkkosanakirjan kuvia ja testata, muistavatko projektikumppanit, millä nimellä asioita kutsutaan toisella kielellä.

Maaliskuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Huhtikuu

Huhtikuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Toukokuu

Toukokuun valokuva

Oppilaat ottavat uuden valokuvan valitsemastaan kohteesta.

Kuvien koonti

Kevätkuukausien (maalis-, huhti- ja toukokuu) kuvat kootaan halutulla tavalla yhteen. Edellä marras- ja helmikuun kohdalla esitelty kaksi työkaluehdotusta.

Arvioidaan projektia

Opettaja luo pohjan Answergarden-sivulle ja jakaa osoitteen projektin sivuilla.

Oppilaat kuvailevat osallistumistaan projektiin erilaisilla sanoilla.

Sovellusehdotus: Answergarden

Kesä-heinäkuu

(vapaaehtoinen, joko projektin alussa tai lopussa)

Oppilaat voivat ottaa kuvia valitsemastaan kohteesta myös kesän aikana, jolloin koko vuosi saadaan taltioitua valokuviin.

Myös kesäkuukausien (kesä- heinä- ja elokuu) kuvat kerätään halutulla tavalla yhteen.