Referointi eli epäsuora lainaus

Referoiminen on asian tai sisältöjen ilmaisemista omin sanoin. Referoitaessa on tärkeää ymmärtää kunnolla, mistä tekstissä on kyse eli löytää tekstin pääväittämä ja sitä tukevat argumentit.

Mäkinen sanoo, että plagiointi on laitonta.

Mäkisen mukaan plagiointi on laitonta.

Referoitaessa alkuperäistä tekstiä ei saa arvottaa. Arvottavia verbejä ovat esimerkiksi väittää ja luulee. Joskus on tarpeen osoittaa oma suhtautuminen tekstin asiaan tai sisältöihin. Tekstin sisältöä voidaan tällöin kommentoida, jolloin puhutaankin kommentoivasta referoinnista.

Mäkinen luulee [mutta ei tiedä varmasti], että plagiointi on laitonta.