5.6.2024

På Nationalbibliotekets webbplats hittar en studerande gamla reklamtidningar med fantastiska teckningar som hen kunde använda för sitt projekt, men bildernas upphovsman nämns inte någonstans. Kan bilderna användas?

Tillbaka