Får jag visa en video från nätet för elever i distansutbildning?

Upphovsmännen av vissa webbvideon har tillåtit användningen med en CC, dvs. en Creative Commons-licens. Sådana videor kan användas i distansundervisningen med beaktande av CC-licensens villkor.

Sådana publicerade verk vars användningstillstånd som omfattar användning av verket som behövs i undervisningsverksamhet inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får användas i illustrativt syfte inom undervisningen, förutsatt att användningen av verket äger rum vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets eller i en säker elektronisk miljö. Även andra videor som finns tillgängliga på nätet lagligt kan användas i illustrativt syfte inom distansundervisningen. Användning i illustrativt syfte i undervisningen kan jämställas med citat, och tillåter i allmänhet enbart att en del av verket eller ett utdrag används.

Att dela direkta hyperlänkar till videor som finns lagligt på nätet är tillåtet. Genom länken kan eleverna själva titta på videon hemma

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä