Får jag bifoga bilder, textutdrag eller artiklar till mina provfrågor eller uppgifter när jag uppger källan ordentligt?

Med Kopiostos kopieringslicensen får läraren bifoga en bild, artikel eller textavsnitt som en del av sin utarbetade prov- eller övningsuppgift eller annat undervisningsmaterial. Sådana prov- eller övningsuppgifter eller undervisningsmaterial kan distribueras till undervisningsgruppen i form av kopior eller på en stängd inlärningsplattform eller liknande.

Att bifoga bilder, utdrag av text eller artiklar i prov- eller övningsuppgifter är vanligtvis inte ett citat eftersom lagens villkor inte uppfylls. Citatet måste ha ett relevant och motiverat syfte till stöd för din egen text eller presentation.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä