Får en vårdnadshavare filma elevernas uppträdanden under en skolfest?

Under skolans fester framförs ofta verk som är skyddade av upphovsrätten, till exempel musikaliska verk eller skådespel. Även tal kan vara ett muntligt verk som är skyddat av upphovsrätten. För att spela in musik- och teaterföreställningar behövs det tillstånd både av upphovsmannen till verket som framförs, till exempel ett skådespel eller ett musikaliskt verk, och av de som framför verket. Därför är det oftast förbjudet att filma elevernas uppträdanden under skolans fester, om man inte bett om tillstånd av alla som uppträder och av verkens upphovsmän.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä