UPPHOVSRÄTTEN, INTERNET OCH SOCIALA MEDIER

  • Bestämmelserna om upphovsrätten och integritetsskydd är i kraft på nätet liksom i sociala medier. Var medveten om dem när du delar bilder och annat material på nätet och i sociala medier.
  • Man behöver i allmänhet ett tillstånd at dela bilder, videon, musik osv. på nätet och i social medier.
  • Det är i allmänhet tillåtet att dela länkar om de leder till den ursprungliga webbplatsen och till material som är lagligt tillgängligt på nätet.
  • Du kan fritt dela ut material du själv gjort på det sätt du vill, men respektera integriteten och hedern på de personer som syns i fotografierna.

Innan du publicerar fotografierna, tänk först efter om du skulle vilja att en motsvarande bild på dig själv skulle publiceras.

Be om tillstånd att publicera fotografierna av de personer som syns på fotografierna.