Ajankohtaista - 2018

21.12.2018

Mitä ovat CC-lisenssit?

Creative Commons on lisenssijärjestelmä, jonka avulla tekijä voi sallia teoksensa käytön valitsemallaan tavalla. Creative Commons eli CC-lisenssi näkyy verkkosivustolla kuvakkeina, […]

Lue lisää
21.12.2018

Mikä on copyright-merkki?

©-merkki on kansainvälinen symboli, jota käytetään tekijänoikeuden suojaamassa teoksessa tekijän tai tekijänoikeuden haltijan nimen edessä. Tekijänoikeusmerkkiä käyttämällä voidaan ilmoittaa, kenellä […]

Lue lisää
21.12.2018

Voiko toisen teoksesta tehdä muuntelemalla uuden teoksen?

Yleensä toisen tekemän teoksen muuntelemiseen tarvitaan tekijän lupa. Vapaasti muuntelemalla saa tehdä uuden teoksen ilman alkuperäisen tekijän suostumusta. On huomattava, […]

Lue lisää
21.12.2018

Voiko toisessa teoksessa olevaa ideaa käyttää omassa teoksessa?

Tekijänoikeus ei suojaa teoksen tietosisältöä, ideoita eikä ajatuksia. Näitä voi hyödyntää oman tekstin kirjoittamisessa tai muun teoksen luomisessa.

Lue lisää
21.12.2018

Saako yksityiseen käyttöön kopioida elokuvia tai musiikkia?

Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten. Oppilaitoksessa tapahtuva kopiointi opetuskäyttöä varten ei ole lain tarkoittamaa yksityistä käyttöä, joten […]

Lue lisää
21.12.2018

Kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa?

Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuoden päättymisestä. Yhteisteosten suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Esimerkiksi […]

Lue lisää