Nyheter - 2019

19.7.2019

Vad är copyrightmärket?

©-märket är en internationell symbol som används framför upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn i ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Genom […]

Läs mera
30.12.2018

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter slutet av hans eller hennes dödsår. Skyddstider för gemensamt skapade verk […]

Läs mera
30.12.2018

Får man kopiera film eller musik för privat bruk?

Man får kopiera några exemplar av ett verk för privat bruk. Kopiering för undervisningsändamål i läroanstalter är inte i lagen […]

Läs mera
30.12.2018

Kan man använda idéer från ett annat verk i ett eget verk?

Upphovsrätten skyddar inte informationen, idéerna eller principerna i ett verk. Dessa kan utnyttjas för att skriva en egen text eller […]

Läs mera
30.12.2018

Kan man skapa ett nytt verk genom att bearbeta en annan persons verk?

För att bearbeta ett verk behöver man i regel upphovsmannens tillstånd. Man får skapa ett nytt verk i fri anslutning […]

Läs mera
30.12.2018

Vad är CC-licenser?

Creative Commons är ett licenssystem som en upphovsman kan använda för att tillåta användning av sitt verk på det sätt […]

Läs mera