Saanko näyttää oppilaille otteen tietokoneohjelmasta tai videopelistä osana opetusta?

Tietokoneohjelman tai videopelin otteen näyttäminen oppilaille osana opetusta voi olla sallittua joko sitaattina tai opetuksen havainnollistamiseksi.

Julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Sallittujen sitaattien käyttöön ei tarvita tekijän lupaa. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Toisin sanoen sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin tai esitykseen. Sitaattioikeutta käyttäen ei voi esimerkiksi ottaa otteita teoksesta vain mielenkiintoa herättämään tai kuvitukseksi. Pelkistä sitaateista koostuvaa teosta ei myöskään voi tehdä ilman lupaa.

Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää tai havainnollistaa käsiteltyä asiaa esimerkin avulla. Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti.

Sellaisia julkistettuja teoksia, joiden käyttämiseksi ei ole hankittavissa käyttölupaa, saa käyttää opetuksen havainnollistamiseksi oppitunnilla tai suojatussa sähköisessä ympäristössä siten, että se on tietyn rajatun opetusryhmän saatavilla. Esimerkiksi tietokoneohjelman tai videopelin osan käyttäminen opetuksen havainnollistamiseksi on siten sallittua. Opetuksen havainnollistamiseksi saa käyttää teoksesta osan tai otteen eli se muistuttaa siteerausta.

Siteerattaessa tai teosta käytettäessä opetuksen havainnollistamiseksi tulee mainita lähde eli tekijän nimi ja lähdeteos.

Jos kyse ei ole lain sallimasta sitaatista tai otteen käytöstä opetuksen havainnollistamiseksi, tarvitaan tietokoneohjelman tai videopelin käyttöön opetuksessa oikeudenhaltijan lupa.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä