Saanko näyttää oppilaille otteen tietokoneohjelmasta tai videopelistä osana opetusta?

Tietokoneohjelman tai videopelin otteen näyttäminen oppilaille osana opetusta on sallittua, jos siteerauksen edellytykset täyttyvät.  

Julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Sallittujen sitaattien käyttöön ei tarvita tekijän lupaa. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Toisin sanoen sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin tai esitykseen. Sitaattioikeutta käyttäen ei voi esimerkiksi ottaa otteita teoksesta vain mielenkiintoa herättämään tai kuvitukseksi. Pelkistä sitaateista koostuvaa teosta ei myöskään voi tehdä ilman lupaa. Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää tai havainnollistaa käsiteltyä asiaa esimerkin avulla.

Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti.

Siteerattaessa tulee mainita sitaatin lähde eli tekijän nimi ja lähdeteos.  Jos kyse ei ole lain sallimasta sitaatista, tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä