Saako omaan opetusmateriaaliin kopioida selittävän piirustuksen?

Mikäli piirroskuvat ovat selittäviä eivätkä sillä tavalla itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi, saa kuvat kopioida vapaasti.

Jos kuvat saavat tekijänoikeussuojaa, tarvitaan niiden kopioimiseen tekijän lupa. Teoskynnyksen ylittyminen tulee arvioida tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voi pitää sitä, että päätyisikö joku toinen samaan lopputulokseen ryhtyessään tekemään samaa työtä.

Selittävien piirustusten teoskynnys on oikeuskirjallisuudessa ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa asetettu melko korkealle. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2004:2 katsottiin, että digitaalikameran ohjekirjan piirrokset ja digitaalikameran järjestelmäkartta eivät ilmennä sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, jotta teoskynnys ylittyisi.

Tekijänoikeusneuvoston on katsonut toisessa lausunnossaan TN 2011:12, että oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät ole siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi. Piirrokset eivät ilmennä tekijänsä luovia persoonallisia ratkaisuja siinä määrin, että kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään samaa aihetta.

Kopioston kopiointiluvalla saa valokopioida ja skannata painetusta julkaisusta kuvia sekä kopioida vapaasti verkossa saatavilla olevia kuvia osaksi omaa opetusmateriaalia.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä