Voinko liittää videoita tai kuva- ja tekstiaineistoja kurssikokeisiin?

Opettaja voi liittää Kopioston kopiointiluvalla koetehtäviin aineistoja, kuten kuvia, artikkeleita ja tekstiotteita. Kopiointiluvalla saa skannata ja kopioida otteita kirjoista, lehdistä ja muista painetuista julkaisuista sekä verkkosivuilta. Aineiston voi liittää kokeeseen ja tallentaa suljettuun verkkoon siten, että ne ovat vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle koe on tarkoitettu.

Tv-ohjelmien käyttöluvalla saa tallentaa ohjelmia tietyiltä tv-kanavilta. Tällaisen tallenteen tai sen osan voisi liittää myös osaksi koetehtävää suljettuun verkkoon siten, että se on sen opetusryhmän saatavilla, jolle koe on tarkoitettu.

On sellaisia teoksia, joiden käyttöön ei ole saatavilla lainkaan tai helposti käyttölupaa. Niiden käyttö on sallittua opetuksen havainnollistamiseksi, jos opetus tapahtuu tietylle rajatulle ryhmälle. Opettaja voi siten liittää esimerkiksi koetehtävään otteen videosta tai muusta aineistosta, joka ei sisälly johonkin saatavilla olevaan käyttölupaan, kuten Kopioston kopiointilupaan tai tv-ohjelmien käyttölupaan.

Tekijänoikeudenhaltija on voinut myös sallia teoksensa käytön CC-lisenssillä. Tällaisia teoksia saa käyttää opetuksessa ja kokeissa kyseiseen teokseen liitetyn CC-lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä