28.1.2016

Minneslista för citat

  1. Man får citera ur offentliggjorda verk.
  2. Citatet ska ha ett sakligt samband till det egna verket.
  3. Man får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet.
  4. I samband med citatet ska nämnas upphovsman och källa.
  5. Läs mer om tillåten citering i punkten Citering.
Takaisin