1.11.2022

Saan ottaa valokuvan ulkona olevasta taideteoksesta ja tehdä kuvasta kortteja. Saan myydä tällaisia kortteja.

Takaisin