1.11.2022

Opiskelija voi pyytää kaveria kopioimaan hänelle kirjan yksityistä käyttöä varten. Kopiota ei saa esimerkiksi jakaa netissä.

Takaisin