28.2.2017

Originalitet

För att få upphovsrättsligt skydd måste ett kreativt arbete vara originellt. Ett verk kan anses vara originellt om det är osannolikt att någon annan skulle kunna ta sig an samma uppgift och nå ett likadant slutresultat.

Takaisin