28.2.2017

Originalitet

För att resultatet av kreativt arbete ska skyddas av upphovsrätten krävs självständighet och originalitet. Ett verk kan anses vara originellt om det är osannolikt att någon annan skulle kunna ta sig an samma uppgift och nå ett likadant slutresultat.

Takaisin