28.2.2017

Kränkning av upphovsrätten

Olovlig användning av ett verk som skyddas av upphovsrätt. Det finns straffrättsliga och skadeståndsrättsliga påföljder för olovlig användning.

Takaisin