28.1.2016

Upphovsrättsrådet

Upphovsrättsrådet ger utlåtanden om tillämpning av upphovsrättslagen.

I upphovsrättsrådets utlåtanden har behandlats olika frågor om tolkningen av upphovsrätten, bl.a. överstigandet av verkströskeln, offentliga visningar, inskränkningar i upphovsrätten och överlåtelse av upphovsrätten.

Utlåtandet finns att läsa på undervisnings- och kulturministeriets webbplats  på finska.

Takaisin