22.12.2015

Rajoitussäännökset opetuksessa

  • Opetuksen havainnollistaminen (TekL 14 a §)
  • Teosten käyttö ylioppilaskirjoituksissa (TekL 14 § 3 mom)
  • Teoskappaleen näyttäminen (TekL 20 §)
  • Julkinen esittäminen (TekL 21 §)
  • Sitaatti (TekL 22 § ja 25 §)
Takaisin