13.1.2016

Julkistettu vai julkaistu?

  • Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti yleisön saataville.
  • Teos on puolestaan julkaistu silloin, kun teoksen kappaleita on tekijän suostumuksella saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen.
Takaisin