28.1.2016

Inskränkningsbestämmelserna i undervisningen

  • Användning i illustrativt syfte inom undervisning (Upphovsrättslagen 14 a §)
  • Användning av verk i studentexamen (Upphovsrättslagen 14 § 3 mom)
  • Framställning av ett verksexemplar (Upphovsrättslagen 20 §)
  • Offentligt framförande (Upphovsrättslagen 21 §)
  • Citat (Upphovsrättslagen 22 § och 25 §)
Takaisin