28.1.2016

Avtalslicensbestämmelser om undervisning

  • Fotokopiering (Upphovsrättslagen 13 §)
  • Användning av verk inom undervisning och vetenskaplig forskning (Upphovsrättslagen 14 §)
Takaisin