Mitä oikeuksia tekijä saa

Lain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa.

Tekijällä on yksinoikeus päättää, valmistetaanko hänen teoksestaan kappaleita ja saatetaanko teos yleisön saataville. Tekijä saa myös päättää, saako hänen teostaan muunnella, kääntää toiselle kielelle, esittää tai ilmaista toisessa kirjallisuuden tai taiteen lajissa tai toista tekotapaa käyttäen. Toisin sanoen jos toisen tekemää teosta halutaan käyttää sellaisenaan tai muunnellussa muodossa, tarvitaan siihen tekijän lupa. Jos kyseessä on useamman henkilön yhdessä luoma teos, tarvitaan heidän jokaisen lupa teoksen käyttöön.

Tekijä päättää, miten hänen teostaan saa käyttää.

Tekijänoikeus koostuu kahdentyyppisistä oikeuksista: taloudellisista ja moraalisista.

tekijänoikeuslaki 1 § ja 2 §

taloudelliset ja moraaliset oikeudet

 

Verkossa oleva aineisto

Pelkästään se, että aineisto on laitettu verkkoon, ei automaattisesti tarkoita aineiston vapaata käyttöä. Esimerkiksi kuvan laittaminen yrityksen verkkosivulle tai omaan blogiin, ei tarkoita sitä, että muut saisivat kopioida kuvan ja käyttää sitä omassa työssään tai verkkosivullaan.  Sen sijaan linkittäminen vapaasti verkossa saatavilla olevaan aineistoon on sallittua.