Avtalslicens

I vissa situationer används en såpass stor mängd verk att det inte är möjligt att nå alla rättsinnehavare för att få till stånd tillstånden. Till exempel vidaresändning av tv-program eller kopiering av tryckta böcker och tidningar. Massanvändning av verk i situationer som dessa har möjliggjorts genom en skild bestämmelse i upphovsrättslagen som gäller avtalslicenser.

Tack vare bestämmelserna i upphovsrättslagen om avtalslicens kan en upphovsrättsorganisation bevilja användningslicenser för inte enbart de verk som organisationen representerar men även verk som inte representeras av organisationen. Detta tillåter användaren att erhålla omfattande licenser för användning av verk från upphovsrättsorganisationerna.

Avtalslicensbestämmelserna för undervisningsbruk berör fotokopiering och användning av verk i undervisning och för vetenskaplig forskning.

Avtalslicenssystemet är ett nordiskt system. Under de senaste åren har avtalslicenssystemet tagits i bruk även i andra länder, till exempel England.

upphovsrättslagen 26 §

Avtalslicensbestämmelser om undervisning

  • Fotokopiering (Upphovsrättslagen 13 §)
  • Användning av verk inom undervisning och vetenskaplig forskning (Upphovsrättslagen 14 §)