Tekstin lainaaminen lähteestä

 1. TEKSTIÄ VOI KÄYTTÄÄ LAINAAMALLA SITÄ
  epäsuorasti eli referoimalla tekstiä tai
  suoraan eli siteeraamalla tekstiä.

  Referoitaessa lähdetekstin sisältö säilyy samana kuin alkuperäistekstissä: sen viestiä ei saa vääristää tai sävyä muuttaa.
 2. REFEROINTI ELI EPÄSUORA LAINAUS
  Referoiminen on asian tai sisältöjen ilmaisemista omin sanoin. Referoitaessa on tärkeää ymmärtää kunnolla, mistä tekstissä on kyse eli löytää tekstin pääväittämä ja sitä tukevat argumentit.

  Mäkinen sanoo, että plagiointi on laitonta.
  Mäkisen mukaan plagiointi on laitonta.

  Referoitaessa alkuperäistä tekstiä ei saa arvottaa. Arvottavia verbejä ovat esimerkiksi väittää ja luulee. Joskus on tarpeen osoittaa oma suhtautuminen tekstin asiaan tai sisältöihin. Tekstin sisältöä voidaan tällöin kommentoida, jolloin puhutaankin kommentoivasta referoinnista.

  Mäkinen luulee [mutta ei tiedä varmasti], että plagiointi on laitonta.
 3. SITEERAAMINEN ELI SUORA LAINAUS
  Suora lainaaminen tarkoittaa alkuperäisen tekstin kirjoittamista sanatarkasti. Suora lainaus merkitään lainausmerkkien sisälle, joskus myös kursivoimalla lainattu teksti. Suora lainaus on lyhyt ja sitä kannattaa käyttää vain, jos se on tarpeen alkuperäisen tekstin ymmärtämisen kannalta.

  Mäkinen sanoo: “Plagiointi on laitonta.”
  “Plagiointi on laitonta”, Mäkinen sanoo.
 4. PLAGIOINTI
  Jos lainaat toisen tekstiä lähdettä ilmoittamatta tai väität toisen tekstiä omaksesi, on kysymys luvattomasta lainaamisesta eli plagioinnista.

Muista merkitä tekijän nimi ja lähde.