1.11.2022

Kun käyttää toisen kirjoittamaa tekstiä, pitää kertoa tekstin kirjoittajan nimi.

Takaisin