28.2.2017

Verkströskeln

Verk som överskrider verkströskeln får upphovsrättsligt skydd. För att verkströskeln ska överskridas
måste verket vara självständigt och originellt.

Takaisin