28.2.2017

Upphovsrättsorganisation

Upphovsrättsorganisationerna övervakar upphovsmännens och rättsinnehavarnas rättigheter och intressen samt beviljar licenser. Medlen som erhållits från licenserna betalas som ersättningar till rättsinnehavarna.

Takaisin