28.2.2017

Upphovsrättsorganisation

Upphovsmännen och upphovsrättsinnehavarna har grundat upphovsrättsorganisationer med uppgiften att bevaka deras intressen och bevilja nyttjanderättigheter i vissa situationer. Upphovsrättsorganisationerna underlättar anskaffningen av nyttjanderättigheter och betalningen av ersättningar till inhemska och utländska rättsinnehavare.

Takaisin