28.2.2017

Sammansatt verk

Ett verk som flera upphovsmän skapat tillsammans, där de olika upphovsmännens andelar är självständiga och kan särskiljas från varandra. En illustrerad bok är exempelvis ett sammansatt verk. Upphovsmännen får självständigt och oberoende av varandra besluta om de delar av verket som de själva har skapat.

Takaisin