28.2.2017

Respekträtt

Respekträtten skyddar upphovsmannen och verket. Verket får inte ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens konstnärliga anseende eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande.

Takaisin