22.2.2023

Referaatti

Kirjallisen tai suullisen tuotoksen tiivistelmä tai lyhennelmä, jossa selostetaan alkuperäistekstiä tai ‑esitelmää.

Luvan tarve alkuperäiseltä tekijältä riippuu siitä, käytetäänkö referaatissa teoksen tietoja vai lyhennetäänkö alkuperäistä tekstiä. Tiedon tai asian kertominen omin sanoin on sallittua, mutta lyhentämiseen (muunteluun) tarvitaan tekijän lupa.

Takaisin