28.2.2017

Överlåtelse

En upphovsman kan överlåta sina ekonomiska rättigheter till någon annan, exempelvis en förläggare, arbetsgivare eller producent. Den som rättigheterna överlåtits till får inte själv överlåta samma rättigheter vidare, såvida man inte uttryckligen avtalat om det.

Takaisin