28.2.2017

Offentligt framförande

Med framförande menas att framföra ett verk inför en närvarande publik. Offentligt framförande är hör till upphovsmannens exklusiva ekonomiska rättigheter.

Takaisin