28.2.2017

Kompensation för privatkopiering

Kompensationen för privatkopiering är en ersättning som betalas till upphovsmännen. Kompensationen för privatkopiering är budgetfinansierad och betalas av staten.

Takaisin