28.2.2017

Kompensation för privatkopiering

Kompensation som betalas till verkens upphovsmän som ersättning för privatkopiering av verken. Kompensationen för privatkopiering är budgetfinansierad och betalas av staten.

Takaisin