28.2.2017

Immaterialrätt

Ett område inom juridiken som förutom upphovsrätt omfattar industriell äganderätt såsom patent, varumärkesrätt och modellrätt. Immaterialrättigheter påminner om äganderättigheter och skyddar resultatet av kreativt arbete, uppfinningar, databaser, dataprogram etc.

Takaisin