28.2.2017

Immaterialrätt

Immaterialrätt är ett område inom juridik som omfattar upphovsrätt och industriell äganderätt såsom patent, varumärkesrätt och modellrätt. Immaterialrättigheter påminner om äganderättigheter och skyddar resultatet av kreativt arbete, uppfinningar, databaser, dataprogram etc.

Takaisin