28.2.2017

I fri anslutning

Man kan använda idén, intrigen eller innehållet i en annan persons verk på ett nytt, kreativt och originellt sätt. Om man skapar ett nytt, självständigt verk som inte kan likställas med det ursprungliga verket får man en självständig upphovsrätt till sitt verk. Om den fria anslutningen förutsätter att man framställer ett exemplar av det ursprungliga verket krävs tillstånd från upphovsmannen till detta verk.

Takaisin