28.2.2017

I fri anslutning

Man kan använda idén, handlingen eller innehållet i en annan persons verk på ett nytt, kreativt och originellt sätt. Om verket inte kan likställas med det ursprungliga verket får upphovsmannen upphovsrätt till sitt verk. Om den fria anslutningen förutsätter att man framställer ett exemplar av det ursprungliga verket krävs tillstånd från upphovsmannen till detta verk.

Takaisin