28.2.2017

Avtalslicens

Ett system för förvaltning av rättigheter som beskrivs i upphovsrättslagen och som gör det möjligt för organisationer som företräder upphovsmän och rättsinnehavare att bevilja nyttjanderättigheter som även omfattar de upphovsmän och rättsinnehavare som organisationen inte företräder. Rättsinnehavare som inte hör till organisationen kan också få ersättningar från organisationen.

Takaisin