28.2.2017

Avtalslicens

En avtalslicens är ett system för förvaltning av rättigheter som beskrivs i upphovsrättslagen och som gör det möjligt för organisationer som företräder upphovsmän och rättsinnehavare att bevilja nyttjanderättigheter som även omfattar de upphovsmän och rättsinnehavare som organisationen inte företräder. Utomstående rättsinnehavare kan också få ersättning från organisationen.

Takaisin