27.2.2017

Ändring

Ändring av ett verk hör till upphovsmannens exklusiva rättigheter och kräver upphovsmannens tillstånd.

Takaisin