28.1.2016

Offentliggjord eller utgiven?

  • Med offentliggörande menas att ett verk lovligt har gjorts tillgängligt för allmänheten.
  • Ett verk har getts ut när exemplar av det med upphovsmannens tillstånd har förts ut i handeln eller annars spridits ut i allmänheten.
Takaisin