28.1.2016

Får andra verk synas på fotografiet?

  • På bilden får ett konstverk synas, men det får inte vara bildens huvudobjekt
  • Konstverk får inte avbildas för kommersiellt bruk
  • Det är alltid tillåtet att avbilda byggnader
Takaisin