Tekijänoikeus

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Tekijänoikeussuojaa saavat teokset, jotka ylittävät teoskynnyksen eli ovat riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä henkisen luomistyön tuloksia. Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Teos voi olla kirjallinen, taiteellinen tai suullinen. Teoksia voivat olla esimerkiksi sävellykset, kirjalliset ja suulliset esitykset, valokuvat, tietokoneohjelmat, pelit, näytelmät, elokuvat, koreografiat, piirustukset, maalaukset, rakennukset sekä taideteollisuuden ja -käsityön tuotteet.

Tekijänoikeuslaki suojaa teosten lisäksi myös eräitä muita aineistoja. Tätä suojaa kutsutaan lähioikeudeksi. Lähioikeuksien suojan kohteena ovat teoksen tai kansanperinteen esitykset, ääni- tai kuvatallenteet, lehtijulkaisut, teoskynnyksen alle jäävät valokuvat, tietokannat ja luettelot sekä radio- ja tv-lähetykset. Tekijänoikeudesta poiketen lähioikeuksien suojan kohteilta ei edellytetä omaperäisyyttä.

Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään. Tekijänoikeussuoja alkaa automaattisesti heti tuotoksen luomishetkestä. Suojan saaminen ei edellytä rekisteröintiä. Teoksen tekijällä tai lähioikeuden haltijalla on oikeus päättää työnsä hyödyntämisestä.

Lisätietoa tekijänoikeuksista löydät Kopiraittilasta ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoa lähioikeuksista löydät Kopiraittilasta ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen verkkosivuilta.